Dersom du har dataovervåking på ditt område kreves det derfor at du setter opp et informasjonsskilt med teksten «OMRÅDET ER KAMERAOVERVÅKET».

Dette kan vi selvsagt produsere for deg her i Inplastor!

Skjult overvåking er ulovlig, og det skal gå tydelig frem av informasjonen på alarmskiltet hvem som er ansvarlig for overvåkingen, og hva slags type overvåking det er snakk om.

Inplastor har god innsikt i reglement og retningslinjer som skal følges, og produserer utelukkende alarmskilt som møter kravene til design, minimumsstørrelse og lesbarhet.

Minimumsstørrelser på skilt ved innpassering til overvåket område:

 • 210mm x 150mm: Benyttes i inngangspartier og dører til et overvåket område hvor det normalt kun passerer én person av gangen. (Eks: Inngangsdører og innvendig skilting)
 • 300mm x 200mm: Benyttes i inngangspartier til et overvåket område hvor det normalt passerer flere mennesker samtidig. (Eks: Gangveier ogskyveporter)
 • 600mm 400mm: Benyttes i innkjøring eller inngang til overvåkede utearialer (Eksempel: Bommer, porter og grinder)

PS! Dette er minimumsstørrelsene. Inplastor produserer alle alarmskilt i ønsket størrelse, så sant det møter minimumskravene.

Du kan selv velge hva slags type alarmskilt du ønsker. Vi tilbyr skilt i tre valgfrie og slitesterke materialer:

 

Ta kontakt med oss, så finner vi en løsning som passer dine behov!

 

Alarmskilt

Kontakt  Navn*

  E-post*

  Melding*

  Inspirationsboks – Få fysiska prover   Navn*

   E-post*

   Melding*