inplastor-karta

Inplastor før

1957: Inplastor ble startet opp i 1957 i en garasje i Stockholm. I begynnelsen arbeidet vi først og fremst med plastbelagte nøkkelringer og bilskilter.

1965: I 1965 ble virksomheten flyttet til Motala. Valget av sted ble bestemt ut ifra tre kriterier: at det skulle være i nærheten av en golfbane, en sjø og lojale mennesker. I forbindelse med dette begynte arbeidet med å trykke silketrykk på plast.

1968: Inplastor startet med trykk av offset på plast. På denne tiden fantes det ingen ferdige konsept for plasttrykk alene, og prosessen krevde en stor innovasjonsevne og mye iherdig arbeid.

2014: Inplastor starter et selskap i Norge for å kunne finne nye, interessante samarbeidspartnere, samt gi gode servicetilbud til våre allerede eksisterende partnere.

Inplastor idag

Antall ansatte: 25
Omsetning: Ca 40 MNOK.
Virksomme i: Motala, Oslo, Stockholm, Gøteborg og Malmø
Kjernekompetanse: Trykk på plast