Vår kontakt med kunden kan starte via internett, en telefonsamtale, på en messe eller på en bar. Vår visjon er at du som kunde virkelig skal tjene på et samarbeid med oss. Vi kan bruke dine behov, idéer og kunnskap og vår kompetanse til å forbedre det allerede eksisterende, eller utarbeide nye, spennende produkter.

Idé pluss inplastor lik Innovasjon


 Alt innendørs

Å levere et trykt plastprodukt kan virke enkelt, men flere faktorer spiller inn for å oppnå et godt sluttresultat. Det viktigste er å ha tilgang på et kompetent og erfarent personale, noe vi har utviklet over mange år. Personalet er den viktigste ressursen i alt fra kundedialog til fortrykk, trykk og etterbehandling. Dessuten kreves maskiner som etter mange års spesialisering på trykk og etterbehandling av plast er optimalt utformet til formålet.
Inplastor har en fortrykkavdeling (Prepress) der det grafiske kontrolleres og forbedres før noe går ut i trykk, slik at du som kunde skal få en så kostnadseffektiv produksjon som mulig. Maskinparken består av 3 silkepresser og 2 offsetpresser. Disse ulike trykkteknikkene kan kombineres og skape nye, fine kombinasjoner. Innendørs finnes dessuten en maskinpark med cirka 25 maskiner tilpasset etterbehandling av plast. Vi arbeider med flere ulike plasttyper, som PP, PVC, ABC, PC, Styren, PA mm.